خانم اکرم علیوند

سرپرستار بخش سی سی یو

 

 

شماره داخلی:259

ساختمان این واحد به صورت مجزا از ساختمان اصلی بیمارستان و در سوی دیگر خیابان قرار دارد. این بخش دارای 10تخت ثابت می باشد که 8 تخت آن دارای مانیتور مرکزی و 2 تخت آن مجهز به مانیتور سیار می باشد.همچنین بخش دارای دستگاه اکوکاردیوگرافی و تست ورزش می باشدکه به بیماران بستریو سرپائی خدمات ارائه می شود.

-- 16 مرداد 1400