مراسم بزرگداشت روز ماما
برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز ماما

به مناسبت بزرگداشت روز ماما مراسمی در بیمارستان شهید نورانی تالش برگزار شد.

-- 27 مرداد 1400