قوانین ملاقات:

- زمان ملاقات بیماران همه روزه  از ساعت 15 الی 16 می باشد.

- از آوردن اطفال زیر12 سال به داخل بخش ها خودداری نمایید.

- در تمامی اماکن بیمارستان سکوت و آرامش خود را حفظ کنید.

- از کشیدن سیگار در محیط بیمارستان جدا" خودداری نمایید.

- همراه آوردن هر نوع گل به بخشهای بستری ممنوع می باشد.

- در تمامی ساعات ملاقات با پرسنل انتظامات و اطلاعات همکاری لازم را مبذول فرمایید.

- امکانات بیمارستان برای رفاه حال شماو بیمارتان فراهم شده، لطفا" در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

- ورود و خروج هر نوع ابزار پزشکی با اطلاع انتظامات صورت می پذیرد.

- در صورت تمایل به آوردن غذا برای بیماران از خارج بیمارستان حتما سرپرستار بخش را در جریان بگذارید.

-در صورت نیاز به وجود همراه ،تنها همراه همجنس مجاز به حضور در اتاق بیمار ،با رعایت سایر ضوابط می باشد.

- بکارگیری تلفن همراه در نزدیکی بخشهای ویژه به دلیل تداخل در عملکرد دستگاههای پزشکی ،ممنوع می باشد.

- رعایت تمام قوانین و مقررات و عرف ارتباطات اجتماعی کشور در داخل بیمارستان الزامی است.بدینوسیله از کلیه مراجعین محترم و بیماران رعایت دقیق حجاب اسلامی و موازین شرعی مورد انتظار می باشد.                                                                                                                                                                        

 مقررات پذیرش:

هنگام پذیرش در بخشهای بستری به نکات ذیل توجه نمایید:

- همراه داشتن دستور پزشک بیمارستان

- همراه داشتن دفترچه بیمه با تاریخ معتبر و برگه کافی (در هنگام پذیرش و ترخیص) و کارت ملی. باید توجه داشت دفترچه بیمه بالای سر بیمار جهت کنترل نماینده بیمار باقی بماند .

- پس از تعیین وقت قبلی جهت بستری ، بیمار هنگام مراجعه ممکن است با مشکل عدم بستری مواجه گردد که این امر  به علت پذیرش بیماران اورژانس و در نتیجه نبود تخت خالی و یا نبود پزشک به علت وقایع پیش بینی نشده و یا سایر موارد  باشد لذا خواهشمند است در چنین مواردی نهایت همکاری با بیمارستان را داشته باشید.

- هنگام پذیرش خانمهای باردار جهت زایمان ارائه شناشنامه خود و همسر ضروری می باشد.

- در صورتی که بیمار بستری به سن قانونی نرسیده باشد و یا در شرایط روحی و جسمی نابالغ باشد،  پدر با همراه داشتن شناسنامه خود و فرزند  و در صورتی که که قیوم شخصی غیر از پدر باشدعلاوه بر شناسنامه باید سند قیومیت را همراه داشته باشد.

- بیماران سرپایی اتاق عمل در هنگام مراجعه باید ناشتا باشند.

- در هنگام بستری حتما" داروهای مصرفی خود را در جهت اطلاع پزشک و کارکنان به همراه داشته باشید.

- در صورت مصرف داروهایی از قبیل آسپرین، دیپیرادامول، وارفارین و پلاویکس در ارتباط با قطع آن یک هفته قبل از عمل جراحی با جراح خود مشورت نمایید.

-پس از دریافت برگه بستری به پذیرش مراجعه، تا نوبت بستری داده شود.

- هزینه داشتن همراه، مورد قبول سازمان بیمه گر نبوده و پرداخت هزینه آن به عهده بیمار می باشد که در صورتحساب لحاظ خواهد شد.

    -- 03 مهر 1400