خانم عالیه جعفری راد

مامای مسئول بخش زایشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              شماره تلفن داخلی:230

بخش زایشگاه این بیمارستان در طبقه همکف ساختمان شماره 2  مجاور بخش اتاق عمل قرار دارد.این بخش دارای 17 تخت فعال می باشد و دااری بالاترین آمار زایمانی در سطح استان پس از بیمارستان الزهراء می باشد.در همین راستا کلاسهای آمادگی زایمانی از مهر ماه 91 در این بیمارستان دایر گردیده است.این واحد دارای کمتریت تعداد سزارین انجام شده در سطح استان می باشد که این امر با توجه به سیاستهای کلی نظام بهداشت و درمان در جهت کاهش سزارین های غیر ضروری جایگاهی پیشرو به واحد زایشگاه این بیمارستان می دهد.

-- 16 مرداد 1400