خانم گلناز بالایی

سرپرستار بخش دیالیز

 

شماره داخلی:238

در ساختمان شماره 1 بیمارستان شهید نورانی  واقع است. این واحد دارای 12 تخت و 12 دستگاه فعال می باشد.تعداد 60بیمار را تحت پوشش دارد .

-- 16 مرداد 1400