بیمه های طرف قرارداد:
سلامت،خدمات درمانی،تامین اجتماعی،کمیته امداد ،نیروهای مسلح ،بانک سپه،شرکت نفت ، بیمه ایران، زندان تالش و حویق
-- 16 مرداد 1400