خانم لیلی کامکار

 سرپرستار بخش اورژانس

 

 
     شماره داخلی:135

 اورژانس بیمارستان واقع در طبقه همکف می باشد. دارای 11 تخت بزرگسال هست وشامل 1 اتاق cpr، اتاق معاینه سرپائی و اتاق تزریقات سرپائی و واحد تحت نظر مردان و زنان می باشد.

-- 16 مرداد 1400