مأموریت(Mission)

رسالت بیمارستان شهید نورانی تالش ارائه خدمات سلامت بستری و سرپایی با ‏استفاده از امکانات تشخیصی درمانی و با تکیه بر کارکنان که مهمترین جز از ساختار سازمانی آن به شمار می روند، به ‏افراد نیازمند این خدمات در سطح شهرستان تالش می باشد؛ این بیمارستان سعی بر این دارد تا با ارائه ‏خدمات با کیفیت مناسب به تمامی ذینفعان دیگر از جمله همراهان، کارکنان، بیمه ها، پزشکی قانونی، دانشگاه علوم ‏پزشکی گیلان و سایر، رضایت آنان را جلب نماید. با توجه به دامنه جغرافیایی گسترده فعالیت این بیمارستان، ما ‏دستیابی به چشم انداز را در سایه بهبود عملکرد و آموزش مداوم کارکنان باور داریم.‏

 

چشم انداز(Vision)

بیمارستان شهید نورانی تالش در نظر دارد با بهبود مستمر کیفیت خدمات و با ایجاد سازمانی پویا و مدیریت صحیح ‏منابع، به ویژه نیروی انسانی، در فرایند اعتبار بخشی درجه 1 برتر را کسب نماید.

 
 
 
 
-- 27 شهریور 1400